KONTAKT

ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa
ul. Prądnicka 12
30-002 Kraków

NIP 6772446992
REGON: 384462473

ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000805915, NIP 6772446992, REGON: 384462473.

Kontakt z administratorem danych osobowych

Telefon: 535 481 060
Email: kursy@enterpriseadvisors.pl

Copyright by Enterprise Advisors Polska Spółka